telefon: 508111902, 792011023, mail: sklep@krasnalorto.pl
Sklep internetowy wyłącznie z obuwiem profilaktyczno - ortopedycznym, w tym obuwie pod wkładki ortopedyczne. 
Tylko polscy producenci, obuwie ze skór naturalnych, obuwie atestowane.
Polityka prywatności
 Polityka prywatności sklepu internetowego działającego w domenie: www.krasnalorto.pl
 
                                                                                                                                            
 
 

 

Dane osobowe klienta, w tym jego prawo do prywatności stanowi dla nas istotną rolę w dobie nieustannie rozwijającej się informatyzacji oraz technologii, które umożliwiają składanie zamówień bez obecności stron przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. W trosce aby klient miał pewność w jakim zakresie oraz celu przetwarzamy jego dane osobowe opracowaliśmy niniejszy dokument zwany polityką prywatności.

 

W związku z realizacją składanych zamówień, a także w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną dbamy i zapewniamy, aby dane klientów były:

 

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych (umowy sprzedaży, świadczenie usług drogą elektroniczną  w ramach funkcjonujących stron internetowych w domenie:, www.krasnalorto.pl),  zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 

- adekwatne w stosunku do celów w jakim są przetwarzane, czyli w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy sprzedaży czy świadczenia usługi m.in. newslettera,

 
- przechowywane w przez czas niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania
 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego, zarówno tych którzy składają zamówienie za pomocą strony internetowej oraz telefonu, a także korzystający z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną jest Małgorzata Serocka prowadząca działalność gospodarcza pod firmą CENTRUM OBUWIA DZIECIĘCGO-KRASNAL Małgorzata Serocka, NIP 956-184-18-42, REGON 871709630

 

Dane kontaktowe:

 

adres: ul. Szosa Lubicka 168E,87-100 Toruń

 
e-mail: sklep@krasnalorto.pl

 

numer telefonu: (+ 48) 508-111-902

 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe związane z realizacją zamówienia

 1. Sprzedawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego może przetwarzać następujące dane osobowe klientów niezbędne dla złożenia, a następnie realizacji zamówienia w ramach zawartej umowy sprzedaży:

a)   nazwisko i imię,

b)   adres do korespondencji/dostawy

c)   adres poczty elektronicznej,

d)   telefon kontaktowy,

2. Dane, o których mowa w pkt. 2 należy wpisać w odpowiednio w tym celu oznaczonych polach znajdujących się w formularzu zamówienia/rejestracji dostępnego na stronie internetowej, ewentualnie należy je podać w procesie telefonicznego składania zamówienia.

3. Podanie danych, o których mowa w pkt. 2 jest obowiązkowe, gdyż ich brak uniemożliwia przyjęcie, a następnie realizację złożonego zamówienia.

4. W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, przekazywane są Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej Siódemka (w zależności od wybranego sposobu dostawy), które  w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się dostarczaniem przesyłek.

5. Dla realizacji  umowy sprzedaży, w tym przyjęcia zamówienia na prezentowane w sklepie internetowym towary, przetwarzanie danych osobowych jest możliwe bez uzyskiwania na ten cel zgody klienta.

 

Podstawa prawna:

 

art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

art. 23 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych/ankietowych

1.Subskrypcja Newslettera, a także pozyskiwanie danych w celach ankietowych, możliwa jest dopiero po wyrażeniu przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Zgoda o której mowa w pkt. 1 zawiera informację o :

-  rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail),

-  celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja newslettera),

-  przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe klienta  są udostępniane,

 

3. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 i 2 może zostać w każdym czasie przez klienta odwołana poprzez przesłanie w tym celu oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi poniższy formularza (nieobowiązkowy):

Wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

                                                                  
                                                                                                                                Miejscowość………., data……………………………….

Wnioskodawca:…………………………………………….

                        …………………………………………….

Oświadczenie

Korzystając z przysługującego mi prawa, niniejszym odwołuję wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu …………………………………………………………………………………………………………

 

                                    (określenie celu w jakim dane są przetwarzane np. subskrypcja newslettera)

przez Centrum Obuwia Dziecięcego – Krasnal Małgorzata Serocka

 

 

………………………………

 
      podpis
 

- na adres e-mail sprzedawcy: sklep@krasnalorto.pl

 

- w formie telefonicznej: (+ 48) 508-111-902, (+ 48) 792 011 023, (+ 48) 889 369 515

4. Odwołanie zgody, o której mowa w pkt. 3 nie wymaga uzasadnienia.

 

Prawa klientów sklepu internetowego związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

1.Klient sklepu internetowego ma prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych zawartych w zbiorach danych gromadzonych przez Administratora danych osobowych.

2.Na kontrolę, o której mowa w pkt. 1 składa się m.in. prawo do żądania :

- uzupełnienia,

- uaktualnienia,

- sprostowania danych osobowych,

- czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

3. Żądanie, o którym mowa w pkt. 2 należy przesłać na adres e-mailowy sprzedawcy, ewentualnie korespondencyjnie.

4.Dane osobowe klientów są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, zniszczenia lub nieuprawnioną modyfikacją.

 

Niniejsza polityka prywatności została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy:

 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Chce otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego krasnalorto.pl
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka z siedziba w Toruniu, dla celów związanych z subskrypcją Newslettera.
Powered by DIGITALSKY